DoD Racing Team

-

-

 

Anbefalt lektyre for mørke vinterkvelder

Av Dan Ullén, DoDRT#005

På denna sida följer recensioner av böcker som anknyter till DoDRT's verksamhet. Tanken är att man med recensionen som grund ska kunna bestämma sig för ett osett bokinköp över internet. För DoDRT's medlemmar står dessutom vem som äger boken, om man vill hämta referenser eller kanske försöka låna den.

 

[A twist of the wrist]

A twist of the wrist, the motorcycle road racers handbook.

Code, Keith. 1983. Code Break, USA.
Recension och innehav: Dan Ullén.

A twist of the wrist är en av de böcker man bör ha läst. Därefter kan man bilda sig en egen uppfattning om huruvida de tips och regler som ställs upp i boken är användbara för en själv.

Keith Code är skaparen av California Superbike School och självklart en stor auktoritet, om än inte oomtvistad, på området. Boken handlar väldigt mycket om hur man ska tänka och var man ska lägga koncentrationen. Den som hoppas på information om de faktiska handgreppen kommer att bli besviken.

Istället är det vissa begrepp som återkommer genom hela boken och som man ska försöka ha med sig ut på banan. Bland dessa kan nämnas:

 • "Your $10 worth of attention" som det gäller att förvalta. Genom att lära in ett beteende i ryggmärgen kan man spara dollar och lägga på annat som hindrar en från att köra snabbare.

 • "The product of the turn" är målet man vill uppnå med en sväng, till exempel sidledspositionen på banan och hastigheten i utgången av kurvan.

 • "Reference points" är små kontrollmärken som man letar upp för att känna sig hemma genom svängen. Det kan vara ett däcksmärke eller en liten spricka i banan. Någonting som säger att nu är jag här och här borde jag ligga till höger med ett lagom nerlägg.

 • "Points of timing" är andra punkter som inte nödvändigtvis har någon fysisk markering. Det är istället de ställen där något ska utföras. Slå på bromsen, flytta sig på sadeln eller kanske växla ner två steg.

Boken är definitivt läsvärd och det är många av tipsen som man gärna tar till sig. Att följa den slaviskt är däremot förmodligen helt omöjligt eftersom den handlar så mycket om att tänka och människor som bekant har en förmåga att tänka väldigt olika.

Slutligen ska man inte glömma att denna bok har några år på nacken, något som bland annat tydligt visas av det idag ganska komiska rådet att man ska hålla igen på knäskrapet så att silvertejpen på knäet håller genom hela loppet.

Ett citat:

"In a panic or race-speed braking maneuver, almost any control will help more than a locked rear brake. It'd cost you less harm to use the high-beam switch or choke lever."

 

[A twist of the wrist II]

A twist of the wrist II - The basics of high-performance motorcycle riding

Code, Keith. 1993. Code Break, USA.
Recension och innehav: Dan Ullén.

Uppföljaren till Keith Code's första "Twist" innehåller mycket av det man saknade i den tidigare boken. Här finns nämligen de handgripliga tipsen om hur man ger input till motorcykeln och hur man lär sig läsa dess output.

Precis som i den första boken finns här vissa nyckeluttryck som går igen från början till slut. Det viktigaste av dem är "survival reactions". Överlevnadsinstinkter är i det här sammanhanget inte någonting positivt utan tvärtom något man måste bekämpa om man ska kunna köra snabbare.

Code räknar upp sju sådana "SRs", det vill säga saker man gör utan att egentligen vilja det och som inte får den positiva effekt som instinkten trodde:

 1. Roll-off the gas.

 2. Tighten on bars.
 3. Narrowed and frantically hunting field of view.
 4. Fixed attention (on something).
 5. Steering in the direction of the fixed attention.
 6. No steering (frozen) or ineffective (not quick enough or too early) steering.
 7. Braking errors (both over- and under-braking).

Genom boken får man sedan lära sig vilka händelser som ger vilka reaktioner, vad som blir resultatet av dem och hur man kan kväva dem genom att känna sig tryggare i varje given situation.

Om man inte vill köpa båda "Twist"-böckerna så är det den här man ska satsa på. Den första är läsvärd och kommer man åt att låna den så ska man absolut göra det men annars finns andra kompletterande böcker som det är bättre att lägga pengarna på.

Ett citat:

"When it's just you and the track it can be perfect: Other riders add a new set of barriers to the game. You've got all the standard riding techniques to deal with plus the competition's relentless argument that you don't belong in front of them."

 

[High performance motorcycle skills]

High performance motorcycle skills

Fenton, Colin. 1991.
Recension och innehav: Dan Ullén.

Denna bok är utgiven av Shire Training Services, framtagen som litteratur till deras kurser. Det talas genom boken om "the Police System" som var ett antal regler uppsatta för att motorcykelpoliser bland annat skulle överleva biljakter bättre. Det handlar följaktligen inte om bankörning och när boken inleds med ett kapitel om hur man kör förbi parkerade lastbilar undrar man vad man fått i handen.

Men om man fortsätter genom alla de förnumstiga råden om hur man ska hitta utfarter i häckar och varför bilister inte ser en så byter boken plötsligt karaktär.

Här kommer istället diagram som visar de olika krafterna som påverkar motorcykeln under kurvtagning och hur man ska använda "power drift" för att undvika framhjulssläpp. Bland annat får man lära sig att wheelies i kurvor inte är något problem eftersom framhjulet lyfter i motsatt riktning av kraftresultanten och alltså inte far iväg åt sidan så fort det tappar greppet.

När man sedan kommer till kapitlet "Use of the off-side" är all eventuell politisk korrekthet borta. Här får man bland annat lära sig spårval vid omkörning i kurvor men även hur man kan använda andra sidan av vägen för att köra snabbare. En liten reservation kostar författaren på sig när han säger att resonemanget är helt hypotetiskt eftersom "opportunities to use the off-side so freely are rare indeed, requiring as they do a total lack of witnesses".

Boken har alltså vissa poänger även om den kanske är av begränsad nytta för den som försöker hålla till på banan snarare än vägen med sina fortkörningsambitioner.

Ett citat:

"If both wheels 'break away' together, evenly, don't alter anything until you are past the diesel, mud etc. (Prayer may be appropriate.)"

 

[Illustrated Ducati buyer's guide]

Illustrated Ducati buyer's guide

Walker, Mick. 1994. Motorbooks International, Osceola, USA.
Recension och innehav: Dan Ullén.

Det finns egentligen bara ett stort fel med den här boken. Den skrevs samma år som 916 kom och har följaktligen väldigt lite information om den modellen. Men för den som tänkt sig en begagnad SuperSport, någon tidigare superbike, 851 eller 888, eller rent av en veteran eller klassiker från sjuttio- eller åttiotalet så är boken däremot väldigt givande. Den är självklart också en god historiebok för de ducatisti som vill känna till bakgrunden till det egna märket.

I princip alla modeller sedan den första Cucciolo-påhängsmotorn 1945 fram till 1994 års 916 finns med. Det finns även ett kapitel för Bimota-Ducati, DB1, DB2 och Tesi.

Alla modeller klassas i ett femstjärnigt system där enstjärnigt är en modell som inte är särskilt uppskattad och femstjärnigt är en klenod som man bör köpa så fort man får se den och sedan aldrig sälja. Observera att graderingssystemet är gjort för samlare. En bra modell kan få låg poäng för att den tillverkades i stort antal och vice versa även om det oftast är så att populära modeller med nöjda ägare också får högt samlarvärde. Som exempel kan nämnas att en Hailwood Replica '79 får fem stjärnor medan en Paso bara får två.

Boken varnar också för förfalskningar och visar hur man avslöjar dem. Vissa modeller är nämligen så attraktiva på samlarmarknaden att det lönar sig för skrupellösa mekaniker att bygga om en vanlig och billig modell med vissa för den mer ovanliga modellen karaktäriska delar.

Ett citat (Mick Walker citerar en test av 750SS i Cycle från 1974):

"The fuse box is mounted upside down and is open to the punishment of lousy weather. A hole has been crudely filed in the rear inner-fender to make room for the rear brake line. And there's an honest-to-God Italian fly moulded into the fiberglass fuel tank."