DoD Racing Team

-

-

DoDRT Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Innhold

 1. Hvem er DoDRT?

 2. Hvorfor?
 3. Hvem kan bli medlem?
 4. Hvilke muligheter har jeg til å få kjørt på bane?
 5. Gjelder forsikringen når jeg kjører på bane?
 6. Kan jeg drive med roadracing på bane og samtidig få det dekket av forsikringen dersom jeg velter?
 7. Jeg er litt av et råskinn. jeg kjøre så sakte at jeg ikke velter?
 8. Hva slags sykler kjører folk på disse kursene?


 1. Hvem er DoDRT?
  DoD Racing Team ble stiftet vinteren 1997/98 av Morten for å ivareta DoD Norway Chapter's ego på bane. Medlemslisten for DoDRT finnes til enhver tid her.
   

 2. Hvorfor?
  1. Ha det gøy
  2. Bli dyktigere MC-førere
   
 3. Hvem kan bli medlem?
  DoDRT har noen få, men svært så strikse kriterier for sine medlemmer.

  1. Medlemstyper
   For å gjøre det komplisert har vi delt medlemsmassen inn i tre typer:

   • DoDRT#001-099 Primærmedlemmer
    Medlemmer som har vært aktive medlemmer fra første dag.

   • DoDRT#100-999 Sekundærmedlemmer
    Passive medlemmer som har gått over til å bli aktive.

   • DoDRT#1100-9999 Passive medlemmer
    Medlemmer som ikke bidrar aktivt til innholdet på disse websidene men som oppfyller de generelle medlemskravene.

  2. Medlemskrav - alle medlemmer

   • Medlem i The DoD
   • Delta på banekurs/race-trening. Kun helårs banekurs eller jevnlig banetrening teller. Kun debutantkurs/intensivkurs teller ikke.

  3. Medlemskrav - aktive medlemmer

   • Samme som for passive medlemmer
   • Skrive om selv på websidene
   • Skrive om nåværende og tidligere sykler
   • Skrive minimum én tripreport fra en banedag pr. sesong (med mindre man har en frisesong fra banekjøringen).

  4. DoDRT#
   Man kan ikke miste sitt DoDRT nummer når man vel har fått det. Untaket er at man for nummerserien 1100-1999 kan fjerne 1-tallet først i nummeret dersom man går over til å være sekundærmedlem. Når man har et nummer fra 000-999 er dette endelig.

  5. Nummerrekkefølge
   DoD nummer utdeles sekvensielt. Dette er strengt håndhevet, bortsett fra for medlem #007 som egentlig var det tredje medlemmet. Medlem #004 er likevel det fjerde medlemmet, men medlem #003 var det femte medlemmet. Medlem #005 var da selvfølgelig det sjette medlemmet og medlem #006 var dermed det syvende medlemmet. For de resterende medlemmene er det som sagt streng orden i rekkene.

  6. Hva er DoD?
   I DoD er mottoet det samme som i Top Gun: "It's classified. We could tell you, but then we'd have to kill you." Så det må du finne ut på egen hånd...
    

 4. Hvilke muligheter har jeg til å få kjørt på bane?
  Wobble MC arrangerer helårlige kurs der du kan kjøre en kveld (4t) hver 14 dag på Rudskogen i østfold, og i tillegg 5 dager på baner i Sverige om sommeren. NAF MC arrangerer kurs for medlemmer en gang i året på Vålerbanen 14 mil nord for Oslo. Dette kurset inneholder 4 timer på banen (2t frikjøring), kjøregård og teorikurs. NMCU arrangerer rustløserkurs hver vår på Vålerbanen. Dette kurset gir teori på morgenen og deretter 8 timer på banen (ca. 4t frikjøring). Senior MC kjører hver torsdag på Rudskogen. Vistnok skal det være mulig å få lov til å kjøre utpå sammen med den, dersom det ikke er for mange seniorer på banen. I tillegg kjøres det treninger i roadracing hver onsdag, men her er det normalt ønskelig å ha en banesykkel.

 5. Gjelder forsikringen når jeg kjører på bane?
  Forsikringsselskapene (Gjensidige og Storebrand) har til nå være positive til sikkerhetskurs på bane med registrerte motorsykler. Det er en slags stilletiende aksept for dette. Dvs. at det neppe finnes noen paragraf i forsikringskontrakten der det står at de kommer til å dekke skaden din, men at de stort sett har gjort det til nå. NAF MC arrangerer hvert år et sikkerhetskurs som Gjensidige krever for at folk skal få rabatt på forsikringen. Her gies det selvfølgelig erstatning fra gjennsidige ved uhell. Det at dette kurset er obligatorisk forteller jo også at det ansees som positivt i Gjennsidige med slike kurs, og at det ville være selvmotsigende dersom man ikke skulle dekke skader som oppstod ved liknende kurs i annen regi.

 6. Kan jeg drive med roadracing på bane og samtidig få det dekket av forsikringen dersom jeg velter?
  Det er kritisk for rekruteringen til sikkerhetskurs på bane at skader dekkes av forsikringen. Dersom mange tar ut skader på forsikringen vil antagelig forsikringsseskapene slutte å støtte denne typen kurs. Da vil rekruteringen og dermed antagelig også kursene forsvinne. Blandt annet derfor er man på kursene opptatt av å holde folk litt i ørene. Man vil man normalt få en advarsel eller to dersom man kjører for friskt. Dersom man likevel ikke tar hintet vil man kunne bli vist av banen. Vanligvis er det sånn på disse kursene at den som passerer har ansvaret for å ikke skremme eller kjøre på den som blir passert. Det er vanligvis heller ikke lov å kjøre forbi i sving.

 7. Jeg er litt av et råskinn. jeg kjøre så sakte at jeg ikke velter?
  Dette er normalt ikke noe problem med en gang. Dersom du kjører på kurset til Wobble MC finnes det 3 forskjellige hastighetsgrupper: Sakte skiltgruppe, rask skiltgruppe og roadracing-gruppa. Her gjelder forsikringen i de 2 første gruppene. Dersom man vil kjøre fortere enn man får lov til i skiltgruppene kan man kjøre i roadracing-gruppa. Her kan man kjøre hvor fort man vil, men ingen forsikring gjelder.

 8. Hva slags sykler kjører folk på disse kursene?
  På NMCU og NAF sitt kurs kjøres det med alt mulig. På Wobble sitt kurs er det stort sett sykler av typen VFR750, CBR600, ZXR, GSX, GSXR, RS250, CBR1100XX, VTR1000, TL1000, Ducatier, osv. Det er også noen som kjører med litt mer spesielle sykler, som ZRX, Bimota Mantra, KTM Duke og CBX1000. Prostata-racere (som Virago og desslike) er det lite av, da disse antagelig ikke egner seg så godt, selv om disse likevel pleier å ønskes hjertelig velkommen.