DoD Racing Team 2000

 

Dagboken 2001

 
Wobble
 
Annen trening
 
RoadRacing
 
April
13-15. Sviestad
Joar Jensen
Anne Winness
 
 
23. Rudskogen, A
 
 
30. Rudskogen, B
Joar Jensen
 
 
 
27.-29. Rudskogen(debutant)
Anne Winness
 28.-29 Anderstorp, SM
Chris Calvert
Mai
 
04.-06. Våler (debutant)
 
 
07. Rudskogen, A
 
 
12.-13. Jyllandsringen, SO
Kjetil Aarnes
 
 
16. Rudskogen, KM (Kretsmesterskap)
Joar Jensen
 
14. Rudskogen, B
 
 
 
21. Rudskogen, A
 
 
26.-27. Rudsk. NM/N-Cup (Ikke 250prod & Super-B)
Anne Winness (1. runde)
Anne Winness (2. runde)
Chris Calvert
Morten Huseby
Kjetil Aarnes
 
28. Rudskogen, B
 
 

Juni

06. Rudskogen, RR-trening
Chris Calvert
MBE

11. Rudskogen, A
 

13. Rudskogen, RR-trening
MBE

 
18. Rudskogen, B
 
 
 
 
23.-24. Våler NM/N-Cup
(Budeietreffet)
Joar Jensen
25. Rudskogen, A
 
 
 27. Rudskogen, KM
Chris Calvert
Juli
 
 
7.-8. Rudsk. NM/N-Cup
(Tohjulsfestivalen)
Joar Jensen
Morten Huseby
 
 
11. Rudsk. B-løp/250 Prod. (Rudskogen Bikeweek)
 
 
 
14.-15. Rudsk. NM/N-Cup (Rudskogen Bikeweek)
 
16.-17. Anderstorp, A
 
 
 
18.-20. Mantorp Park, A
 
 
25. Karlskoga, Bike Week Jentecup og 4-timersløp
 
30. Rudskogen, B
 
 
Aug.
06. Rudskogen, A
  
 
 
11.-12. ACR, NM / N-Cup
 
13. Rudskogen, B
 
 
 
20. Rudskogen, A
 
 
 
25.-26. Våler, Scand. Open
 
27. Rudskogen, B
 
 
Sept.
03. Rudskogen, A
 
 
 
 
05. Rudsk. B-løp, N-Cup
 
10. Rudskogen, B
 
 

 
Webmaster: Kjetil Aarnes. Alle rettigheter forbeholdes.
Alle erfaringer er Copyright © 1998-2001 for de respektive skribenter og bidragsytere.